Background Image

Likwidacja spółki z o.o.
od 3470zł netto.

Sprawnie przeprowadzimy Cię przez proces likwidacji załatwiając wszystkie formalności.
  • Porozmawiaj bezpłatnie z prawnikiem.
    Oddzwonimy do Ciebie w ciągu 60 minut.

Obsłużyliśmy już ponad
400 klientów z całej Polski!

Skutecznie i sprawnie likwidujemy spółki.
Codziennie nasi prawnicy pomagają przez internet i telefon.

Feature Image

Główne zagadnienia dotyczące
likwidacji spółki z o.o.

_________

Likwidacja czy upadłość spółki z o.o.?

Postępowanie upadłościowe powinno zostać wszczęte względem spółki, która jest niewypłacalna, tj. której zobowiązania przewyższają posiadany przez spółkę majątek. Wybór tego postępowania może być spowodowany faktem, że spółka z posiadanego przez siebie majątku nie jest w stanie zaspokoić wszystkich swoich wierzycieli. Postępowanie upadłościowe powinno zostać wszczęte przez członków zarządu spółki również wtedy, gdy chcą oni uniknąć odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. Likwidację spółki przeprowadza się wówczas, gdy spółka jest w stanie zaspokoić lub zabezpieczyć wszystkie swoje zobowiązania z posiadanego przez nią majątku.

Kto może być likwidatorem?

Likwidatorami są co do zasady członkowie zarządu spółki, jeżeli co innego nie postanowiono w uchwale o rozwiązaniu spółki albo też gdy umowa spółki nie stanowi inaczej. Likwidatorów może również ustanowić sąd rejestrowy. Wówczas takich likwidatorów tylko sąd może odwołać. Likwidatorem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca dodatkowo wymogi stawiane przez kodeks spółek handlowych dla osób wchodzących w skład zarządu spółek kapitałowych.

Jakie dokumenty są potrzebne do otwarcia likwidacji spółki?

Otwarcie likwidacji spółki co do zasady powinno być dokonane uchwałą wspólników tej spółki zaprotokołowaną przez notariusza. Fakt otwarcia likwidacji spółki powinien zostać wpisany do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie likwidatorzy obowiązani są przedłożyć przedmiotową uchwałę wraz z innymi dokumentami. Dodatkowo likwidatorzy obowiązani są opublikować w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenie o otwarciu likwidacji spółki i wezwać wierzycieli spółki do zgłaszania jej swojej wierzytelności.

Co inni mówią o usługach PRAVNA.pl

Polecam firmę jako partnera solidnego,  innowacyjnego, a przede wszystkim przyjaznego klientom.

— P. Szymczyk,
Energomontaż Południe S.A.

Pracownicy firmy wykazali się dużym profesjonalizmem i zrozumieniem dla naszych spraw.

— Ł. Dziekoński,
Fundusz Marguerite

Najwyższej klasy specjaliści. Sprawą zajęli się błyskawicznie. Polecam OchronaLogo.pl

— M. Jakubowski,
Prywatny przedsiębiorca

Co nas wyróżnia

Telefon odbieramy z uśmiechem :)
Nasi specjaliści rozmawiają po ludzku,
a Twoje sprawy traktujemy jak własne.

Macbook

* Koszty urzędowe 616zł

Jaki jest koszt likwidacji spółki z o.o.

Na całościowy koszt likwidacji spółki z o.o. składają się następujące opłaty:
• 250,00 zł za wpisanie otwarcia likwidacji spółki do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
• około 500,00 zł za opublikowanie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki i wezwaniu wierzycieli spółki do zgłaszania jej swojej wierzytelności,
• 300,00 zł za wpis o wykreśleniu spółki z o.o. z Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
• 100,00 zł za opublikowanie wpisu o wykreśleniu sp. z o.o. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wykreśleniu spółki z o.o. z Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Dodatkowo do powyższych kosztów należy dołączyć ewentualna opłatę za złożenie do akt sprawozdania finansowego spółki za zakończony rok obrotowy w wysokości 40,00 zł.

Maksymalny koszt opłat sądowych za likwidację spółki z o.o. powinien zamknąć się w kwocie ok. 1.190,00 zł.

Wskazane koszty należy powiększyć także o koszt sporządzenia uchwały o rozwiązaniu spółki z o.o., która musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego.

Likwidacja a prokura

Otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie prokury. Co więcej, w okresie likwidacji prokura nie może zostać ustanowiona.

Jakie są obowiązki likwidatorów spółki z o.o. i jakie są ich kompetencje?

Likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (czynności likwidacyjne). Nowe interesy mogą wszczynać tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku.  W granicach swoich kompetencji, określonych powyżej, likwidatorzy mają prawo prowadzenia spraw oraz reprezentowania spółki. Ograniczenia kompetencji likwidatorów nie mają skutku prawnego wobec osób trzecich. Wobec osób trzecich działających w dobrej wierze czynności podjęte przez likwidatorów uważa się za czynności likwidacyjne.

Ile trwa postępowanie w przedmiocie likwidacji spółki z o. o.?

Postępowanie w przedmiocie likwidacji spółki z o.o. może trwać najkrócej 9 miesięcy. Czas trwania całego postępowania może się jednak znacznie wydłużyć, a to ze względu na długi czas oczekiwania na ujawnienie stosownych wpisów w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Masz pytania?
Zostaw swój numer telefonu. Oddzwonimy.

Background Image

Likwidacja spółki z o.o.? Zapytaj nas.

To najlepszy moment na podjęcie decyzji.